دبیرستان علامه حلی 8 تهران

ما این جاییم...
دبیرستان علامه حلی 8 تهران

این وبلاگ برای تمامی سمپادی هاست...

خصوصن بچه های سمپادی حلی8-ای...

آخرین نظرات

تقویم میلادی

کلاس 202

روز سه‌شنبه 1 اردیبهشت 94  مسئول آموزش: پارسا ریاضی

1. هندسه: حل مسائل 143 در کتاب  - ص 135 سوال‌های 1 تا 4 در کتاب سوال 5 در دفتر

2. ریاضی: -----

3. فیزیک: -----

4. کامپیوتر: -----


***************************************************

کلاس 201

روز شنبه 29 فروردین 94  مسئول آموزش: امیرحسین سروری

1. فیزیک: برگه‌ی شماره‌ی 21 برای فردا آورده شود.

2. دینی: برای جلسه‌ی بعد، تا جایی که درس داده شده، مطالعه شود.

3. فیزیک: -----

4. مشاوره: -----


***************************************************

کلاس 202

روز 4شنبه 26 فروردین 94  مسئول آموزش: پارسا ریاضی

1. زبان: نوشتن یک داستان کوتاه یا خلاصه یک داستان که خوانده‌ایم.

2. ورزش: ----

3. آمار: ----

4. عربی: ----


***************************************************

کلاس 202

روز 1شنبه 23 فروردین 94  مسئول آموزش: پارسا ریاضی

1. ریاضی: خواندن تا آخر جزوه و حل تمارین باقی‌مانده

2. شیمی: -----

3. مشاوره: -----


***************************************************

کلاس 203

روز شنبه 22 فروردین 94  مسئول آموزش: شایان خوش‌‌ترکیب

1. ورزش: -----

2. زبان‌فارسی: -----

3. دین و زندگی: -----

4. شیمی: -----

***************************************************

کلاس 203

روز 4شنبه 19 فروردین 94  مسئول آموزش: شایان خوش‌‌ترکیب

1. ریاضی: -----

2. هندسه: مطالعه‌ی صفحات107تا128 کتاب و پرسش از تعریف‌های آن‌ها

3. زبان: نوشتن خلاصه از ریدینگ درس7 (7-6 خط) و پاسخ به تمارین بعد ریدینگ

4. مشاوره: -----


***************************************************

کلاس 203

روز 3شنبه 18 فروردین 94  مسئول آموزش: شایان خوش‌‌ترکیب

1. ریاضی: پاسخ به سوالات امتحان تستی امروز برای فردا

2. زیست: تحقیق زیست: کلسترول در ادرار هست یا نه؟

3. زیست: -----

4. فیزیک: -----


***************************************************

کلاس 203

روز 2شنبه 17 فروردین 94  مسئول آموزش: شایان خوش‌‌ترکیب

1. جغرافیا: -----

2. زیست: -----

3. ادبیات: -----

4. عربی: آوردن 100 تست اول تکالیف عید برای رفع اشکال


***************************************************

کلاس 203

روز 1شنبه 16 فروردین 94  مسئول آموزش: شایان خوش‌‌ترکیب

1.شیمی: کوییز: امتحان یک‌شنبه هفته آینده

2. فیزیک: -----

3. زبان فارسی و نگارش: -----

4. فیزیک: -----

***************************************************

کلاس 203

روز شنبه 15 فروردین 94  مسئول آموزش: شایان خوش‌‌ترکیب

1. ورزش: -----

2. زبان فارسی: امتحان املا از گروه کلمه3

                      نوشتن خودآزمایی درس 23 سوال 1 و 2

3. دینی: -----

4. شیمی: حل 3 سوال آخر


*************************************************** 
*************************************************** 
*************************************************** 
*************************************************** 
*************************************************** 


کلاس 203

روز 3شنبه 26 اسفند 93  مسئول آموزش: شایان خوش‌‌ترکیب

1. ریاضی: نوشتن ص 174 سوال 7 تا 9

2. زیست‌شناسی: -----

3. زیست‌شناسی:  تحقیق در مورد: مفهوم و کاربرد: Fuzzy Logic

                                               روش دفع مواد زاید نیتروژن دار پرندگان

4. فیزیک: -----


*************************************************** 

کلاس 203

روز 2شنبه 25 اسفند 93  مسئول آموزش: شایان خوش‌‌ترکیب

1. جغرافیا: -----

2. زیست‌شناسی: ------

3. ادبیات: پیدا کردن موارد زیر از ص 134 و 135 شعر نخل ولایت: تکلیف عید

               1. تشبیه، 2. استعاره، 3. کنابه، 4. مجاز، 5. تلمیح، 6. تضمین، 

              7. ایهام، 8. ایهام تناسب، 9. حسن تعلیل، 10. زیبایی‌های دیگر

4. عربی: -----


*************************************************** 

کلاس 203

روز 1شنبه 24 اسفند 93  مسئول آموزش: شایان خوش‌‌ترکیب

1. شیمی: -----

2. فیزیک: گرفتن دو عکس فیزیکی جالب و تحویل آن در فلش در 15 - 1 - 94 به نوید کاظمی

3. زبان‌فارسی و نگارش: تکلیف اختیاری عید: خواندن کتاب « درخت زیبای من»

4. فیزیک: -----


*************************************************** 


کلاس 202

روز شنبه 23 اسفند 93 / مسئول آموزش: پوریا آذری

1. نگارش: تکلیف عید: 2 صفحه خلاصه مطالب خوانده شده از منابع تحقیق مقاله

                                   2 صفحه داستان نویسی راجع به یکی از تصاویر که داده خواهد شد

                                   اختیاری: مطالعه کتاب درخت زیبای من


کلاس 203

روز شنبه 23 اسفند 93  مسئول آموزش: شایان خوش‌‌ترکیب

1. ورزش: -----

2. زبان فارسی: تکالیف عید: 

نوشتن خلاصه ای از آنچه از منابع تحقیق خود خواندید بنویسید (دو صفحه ای - در صورت تحویل خودِ مقاله در هفته‌ی اول بعد از عید نوشتن آن لازم نیست)

نوشتن داستانی دو صفحه‌ای از یکی از عکس‌های داده شده.

3. دین و زندگی: -----

4. شیمی: تحویل سوالات فصل4 نوبل برای فردا

             کوییز: امتحان از فصل‌های 1، 2، 3، 4 و 5 هر کدام در روز یک‌شنبه‌های هفته‌های بعد از عید


*************************************************** 


کلاس 203

روز 4شنبه 20 اسفند 93  مسئول آموزش: شایان خوش‌‌ترکیب

1. ریاضی: نوشتن تمرین در کلاس‌های ص 163 و مسائل ص 167 و 168

               و فعالیت ص 173 و مسائل ص 173 و 174 (سوال 1 تا 6)

2. هندسه: نوشتن صفحه‌ی دوم پلی‌کپی بهمن‌ماه

3. زبان: -----

4. مشاوره: ----


*************************************************** 

کلاس 201 

روز 3شنبه 19 اسفند 93 / مسئول آموزش: امیرحسین سروری

1. 


کلاس 202

روز 3شنبه 19 اسفند 93 / مسئول آموزش: پارسا ریاضی

1. 


کلاس 203

روز 3شنبه 19 اسفند 93  مسئول آموزش: شایان خوش‌‌ترکیب

1. ریاضی: -----

2. زیست: -----

3. زیست: تحقیق: عشقه چیست؟ 

               کوییز: امتحان از فصل 6 برای هفته‌ی آینده

4. فیزیک: -----


*************************************************** 

کلاس 201 

روز 2شنبه 18 اسفند 93 / مسئول آموزش: امیرحسین سروری

1. 


کلاس 202

روز 2شنبه 18 اسفند 93 / مسئول آموزش: پارسا ریاضی

1. 


کلاس 203

روز 2شنبه 18 اسفند 93  مسئول آموزش: شایان خوش‌‌ترکیب

1. 


*************************************************** 

کلاس 201 

روز 1شنبه 17 اسفند 93 / مسئول آموزش: امیرحسین سروری

1. ریاضی: -----

2. شیمی: از هر فصل 5 تست طراحی و به ایمیل مشهدی فرستاده شود. 

               کوییز: امتحان از فصل 1 تا 4

3. شیمی:-----

4. ریاضی: -----


کلاس 202

روز 1شنبه 17 اسفند 93 / مسئول آموزش: پارسا ریاضی

1. 

کلاس 203

روز 1شنبه 17 اسفند 93  مسئول آموزش: شایان خوش‌‌ترکیب

1. شیمی: کوییز: امتحان تشریحی از فصل 1 تا 4 هفته آینده

2. فیزیک: -----

3. زبان فارسی و آیین نگارش: -----

4. فیزیک: -----

 

*************************************************** 

کلاس 201 

روز 4شنبه 13 اسفند 93 / مسئول آموزش: امیرحسین سروری

1. زبان: صفحات 78 و 81 کتاب در کتاب حل شوند.

2. برگه‌ی تست‌ها برای جلسه‌ی بعد آورده شود.

3. ورزش: -----

4. آمار: کتاب‌ها و دفاتر هندسه و ریاضی آورده شود برای جلسه‌ی بعد.


کلاس 202

روز 4شنبه 13 اسفند 93 / مسئول آموزش: پارسا ریاضی

1. آمار: برای هفته‌ی دیگر ریاضی و هندسه آورده شود.

2. عربی: برگه‌های تست را هفته‌ی دیگر بیاوریم.

3. زبان: نوشتن news برای هفته‌ی آینده و نوشتن صفحات 77، 78 ، 81  کتاب درسی


کلاس 203

روز 4شنبه 13 اسفند 93  مسئول آموزش: شایان خوش‌‌ترکیب

1. ریاضی: -----

2. هندسه: -----

3. زبان: نوشتن رایتینگ ا و 2 و 3 و 4 و 5 صفحه 77 و 78 و 79 و Vocabulary Review صفحه 81

زیست: تحقیق: نام پادتن صد Rh در بدن مادر

 

*************************************************** 

کلاس 201 

روز 3شنبه 12 اسفند 93 / مسئول آموزش: امیرحسین سروری

1. کامپیوتر: -----

2. هندسه: روی سوال‌های قبل فکر شود.

3. فیزیک: -----

4. ریاضی: مسئله‌هیا پلی‌کپی در دفتر حل شوند. (از سوال‌های کوسینوس( cos ) به بعد)


کلاس 202

روز 3شنبه 12 اسفند 93 / مسئول آموزش: پارسا ریاضی

1. ریاضی: حل مسائل پلی‌کپی داده شده برای یک‌شنبه.


کلاس 203

روز 3شنبه 12 اسفند 93  مسئول آموزش: شایان خوش‌‌ترکیب

1. ریاضی: مسائل ص 182 - 181 ، 186 - 185 ، 190

              بیندیشیم ص 184

2. زیست: انجام تحقیق:

                                در تبادل بین خون و مایع بین سلولی هنگامی‌که تراوشی و اسمزی برابر شود.

                                کار کلسیم و ویتامین k در انعقاد خون 

                                لنف به کدام سیاهرگ می‌ریزد؟


*************************************************** 
کلاس 201 

روز 2شنبه 11 اسفند 93 / مسئول آموزش: امیرحسین سروری

1. 


کلاس 202

روز 2شنبه 11 اسفند 93 / مسئول آموزش: پارسا ریاضی

1. 


کلاس 203

روز 2شنبه 11 اسفند 93  مسئول آموزش: شایان خوش‌‌ترکیب

1. 

 

*************************************************** 

کلاس 201 

روز 1شنبه 10 اسفند 93 / مسئول آموزش: امیرحسین سروری

1. 


کلاس 202

روز 1شنبه 10 اسفند 93 / مسئول آموزش: پارسا ریاضی

1. مشاوره: ساختن فیلم در مورد اردو

2. ریاضی: نوشتن تمامی تحقیق‌های نوشته شده در دفتر

3. شیمی: کامل کردن تست‌های نوبل درس4 + طرح 20 تست از درس3 و 15 تست از فصل 4 و فرستادن به parsariazi@yahoo.com


کلاس 203

روز 1شنبه 10 اسفند 93  مسئول آموزش: شایان خوش‌‌ترکیب

1. شیمی: تحویل کل تست‌های فصل4نوبل برای هفته‌ی بعد شنبه، نوشتن (طرح) 10 سوال از فصل 4 و تحویل به نوید کاظمی برای شنبه

2. فیزیک: -----

3. زبان فارسی: -----

4. فیزیک: -----

 

*************************************************** 

کلاس 201 

روز شنبه 9 اسفند 93 / مسئول آموزش: امیرحسین سروری

1. مشاوره: تهیه کلیپ اردو


کلاس 202

روز شنبه 9 اسفند 93 / مسئول آموزش: پارسا ریاضی

1. 


کلاس 203

روز شنبه 9 اسفند 93  مسئول آموزش: شایان خوش‌‌ترکیب

1.  ورزش: -----

2. زبان فارسی: اعلام منابع مقاله‌ی نگارش برای فردا

                      کوییز: امتحان از درس 17 و 18 زبان‌فارسی (فردا)

3. دینی: -----

4. شیمی: -----

5. زبان: ارائه یک خبر انگلیسی در کلاس به اندازه‌ی دو دقیقه

 

*************************************************** 

کلاس 201 

روز 4شنبه 6 اسفند 93 / مسئول آموزش: امیرحسین سروری

1. 


کلاس 202

روز 4شنبه 6 اسفند 93 / مسئول آموزش: پارسا ریاضی

1. زبان: نوشتن تمرین‌های درس HIC , HIC , HIC

2. عربی: برای هفته‌ی بعد پلی‌کپی‌ها حل شوند.

3. آمار: هفته‌ی دیگه به احتمال زیاد آزمون میان‌ترم برگزار می‌شود.


کلاس 203

روز 4شنبه 6 اسفند 93 /  مسئول آموزش: شایان خوش‌‌ترکیب

1. 


 

*************************************************** 


 کلاس 201 

روز 3شنبه 5 اسفند 93 / مسئول آموزش: امیرحسین سروری

1. کامپیوتر: در سایت طراحی شده، در گالری یا صفحه اول یک slid show گذاشته شود.

2. هندسه: صفحه‌ی اول پلی‌کپی با صورت سوال در دفتر.

3. فیزیک: -----

4. ریاضی: -----


کلاس 202

روز 3شنبه 5 اسفند 93 / مسئول آموزش: پارسا ریاضی

1. هندسه: حل صفحه‌ی اول پلی‌کپی داده شده

2. کامپیوتر: طراحی اسلایدر


کلاس 203

روز 3شنبه 5 اسفند 93 / مسئول آموزش: شایان خوش‌‌ترکیب

1. ریاضی: نوشتن سوال16-7 ص 145-144 ترکیبیات2

2. زیست: کشیدن یک ECG و مشخص کردن: 1) سیستول و دیاستول بطن‌ها و دهلیز، 2) صداهای قلب، 3) موقعیت دریچه‌های قلب

                                                         - مثال زدن 3 بیماری قلبی و کشیدن ECG آن‌ها

                                                         - چرا در انقباض قلب چهار مرحله داریم ولی سه قسمت روی ECG داریم؟

                                                         - اسم دریچه‌های سینی شکل؟

                                                         - علت پیوستگی خون در آئورت؟

                                                         - مدت زمان یک circulation؟

                                                         - در دیواره‌ی ابتدای آئورت گیرنده‌هایی وجود دارد چیستند؟ و کارشان چیست؟

3. هندسه: نوشتن صفحه اول تمرین اسفندماه


***************************************************


 کلاس 201 

روز 2شنبه 4 اسفند 93 / مسئول آموزش: امیرحسین سروری

1. زبان‌فارسی: کوییز از دو درس آخر

2. جغرافیا: -----

3. نگارش: منابع مقاله آورده شود.

4. ادبیات: شعر آواز عشق برای جلسه‌ی بعد و شعر ص 119 برای دو جلسه‌ی بعد حفظ شود.


کلاس 202

روز 2شنبه 4 اسفند 93 / مسئول آموزش: پارسا ریاضی

1. ادبیات فارسی: خودآزمایی درس 17 سوال 1 و 3 و شعر آواز عشق جلسه‌ی بعد پرسیده می‌شود و شعر سهراب سپهری برای دو جلسه دیگر حفظ شود.


کلاس 203

روز 2شنبه 4 اسفند 93 / مسئول آموزش: شایان خوش‌‌ترکیب

1.  جغرافیا: -----

2. زیست: -----

3. ادبیات: خواندن کلمات ستاره‌دار و جملات شماره داد درس 17 و 18

              کوییز: از شعر آواز عشق

4. عربی: حل امتحان درس 8 و 9 کتاب تست عربی

             و امتحان از آن برای هفته‌ی آینده

 

*************************************************** 

کلاس 203

روز شنبه 2 اسفند 93 / مسئول آموزش: شایان خوش‌‌ترکیب

1.  ورزش: -----

2. زبان فارسی: کوییز کلاسی از درس 16 و 17

3. دینی: -----

4. شیمی: تحویل کل تست‌های فصل4 نوبل (بعد از اتمام تدریس آن)

 

*************************************************** 

 کلاس 201 

روز 4شنبه 29 بهمن 93 / مسئول آموزش: امیرحسین سروری

1. زبان: خلاصه‌ی فیلمی که در کلاس دیده شد نوشته شود.

2. ورزش: -----

3. آمار: دفتر کامل شود.

4.عربی: امتحان از درس‌های 8 و 9


کلاس 202

روز 4شنبه 29 بهمن 93 / مسئول آموزش: پارسا ریاضی

1. آمار و مدل‌سازی: کامل کردن تمارین برای هفته بعد

2. عربی: هفته بعد درس 8 و 9 کوییز


کلاس 203

روز 4شنبه 29 بهمن 93 / مسئول آموزش: شایان خوش‌‌ترکیب

1. دفاعی: -----

2. ریاضی: -----

3. زبان: نوشتن خلاصه ریدینگ درس6

4. هندسه: تمرین صفحات 96 ، 97 ، 104، 105 و 106

 

*************************************************** 

 کلاس 201 

روز 3شنبه 28 بهمن 93 / مسئول آموزش: امیرحسین سروری

1. فیزیک: سوال‌های زوج پلی‌کپی برای 5شنبه حل شوند.  /   برای جلسه آینده کل تمرین‌های سری15 حل شوند.

2. هندسه: ----

3. کامپیوتر: -----

4. ریاضی: سوال‌های زوج پلی‌کپی برای یک‌شنبه نوشته شود.


کلاس 202

روز 3شنبه 28 بهمن 93 / مسئول آموزش: پارسا ریاضی

1. فیزیک: سوال‌های زوج پلی‌کپی برای 5شنبه حل شوند. (همه کلاس‌ها)

              برای جلسه آینده کل تمرین‌های سری15 حل شوند.

کلاس 203

روز 3شنبه 28  بهمن 93 / مسئول آموزش: شایان خوش‌‌ترکیب

1. فیزیک: سوال‌های زوج پلی‌کپی برای 5شنبه حل شوند. (برای هر سه کلاس مشترک است)

              برای جلسه آینده کل تمرین‌های سری15 حل شوند. 


*************************************************** 

 کلاس 201 

روز 2شنبه 27 بهمن 93 / مسئول آموزش: امیرحسین سروری

1. زبان فارسی: -----

2. جغرافیا: -----

3. نگارش: -----

4. ادبیات: لغات و توضیحات درس 17 پیدا شوند. 


کلاس 202

روز 2شنبه 27 بهمن 93 / مسئول آموزش: پارسا ریاضی

1. ؟


کلاس 203

روز 2شنبه 27 بهمن 93 / مسئول آموزش: شایان خوش‌‌ترکیب

1. جغرافیا: -----

2. زیست: -----

3. ادبیات: -----

4. عربی: هفته‌ی 19 کتاب کار نوشته شود.

 

*************************************************** 

 کلاس 201 

روز 1شنبه 26 بهمن 93 / مسئول آموزش: امیرحسین سروری

1. ریاضی: -----

2. شیمی: -----

3. شیمی: از تست‌های تالیفی فصل 4 ، از سوال 1 تا 46  -  73 تا 122  -  150 تا 196 در برگه

               از تست‌های کنکور فصل 4، از سوال 1 تا 10  -  22 تا 32  -  57 تا 122  در برگه

4. ریاضی: سوال‌های فرد پلی‌کپی کاملاً حل شود.


کلاس 202

روز 1شنبه 26 بهمن 93 / مسئول آموزش: پارسا ریاضی

1. شیمی: صفحه 155 از سوال 1 تا 46  -  73 تا 122  -  150 تا 196  

               صفحه 194 از سوال 1 تا 10  -  22 تا 32    -  57   تا 122   با راه حل

2. فیزیک: سه‌شنبه کوییز

کلاس203

روز 1شنبه 26 بهمن 93 / مسئول آموزش: شایان خوش‌‌ترکیب

1.  شیمی: زدن تست‌های نوبل

                تالیفی 150 تا 196 ، 73 تا 122 ، 1 تا 46 

                کنکور   57 تا 122 ، 22 تا 32 ، 1 تا 10

2. فیزیک: -----

3. انشا: ارائه منابع خود برای مقاله ( باید کتاب باشد )

 

*************************************************** 

 کلاس 201 

روز شنبه 25 بهمن 93 / مسئول آموزش: امیرحسین سروری

1. فیزیک: -----

2. دینی: -----

3. فیزیک: کوییز از مطالب گفته شده

4. مشاوره: -----


کلاس 202

روز شنبه 25 بهمن 93 / مسئول آموزش: پارسا ریاضی

1. ؟

کلاس203

روز شنبه 21 بهمن 93 / مسئول آموزش: شایان خوش‌‌ترکیب

1.  ؟

 

*************************************************** 

 کلاس 201 

روز 3شنبه 21 بهمن 93 / مسئول آموزش: امیرحسین سروری

1. کامپیوتر: -----

2. هندسه: -----

3. فیزیک: -----

4.  ریاضی: سوالات فرد پلی‌کپی و سوالات 6 تا 10 امتحان در دفتر


کلاس 202

روز 3شنبه 21 بهمن 93 / مسئول آموزش: پارسا ریاضی

1. ریاضی: نوشتن سوالات فرد پلی‌کپی داده شده

2. هندسه: -----

3. فیزیک: -----


کلاس203

روز 3شنبه 21 بهمن 93 / مسئول آموزش: شایان خوش‌‌ترکیب

1. ریاضی: حل سوال 5 امتحان ریاضی به صورت تشریحی

2. زیست: تحقیق: * نام و کار هورمون‌های قلب و مغز و روده‌ی باریک و معده و کلیه و جفت 

                         * در غواصی هنگامی‌که از پایین سریع بالا می‌آیند چه می‌شود؟

               پیش مطالعه‌ی قلب صفحات 77 تا 80 کتاب

               تحقیق‌های نوید

3. هندسه: حل تمرین‌های صفحه‌ی اول برگه‌ی هندسه

 

*************************************************** 

 کلاس 201 

روز 2شنبه 20 بهمن 93 / مسئول آموزش: امیرحسین سروری

1. نگارش: ----

2. زبان فارسی: خودآزمایی درس جدید در کتاب حل شود.

3. جغرافیا: -----

4. ادبیات فارسی: -----


کلاس 202

روز 2شنبه 20 بهمن 93 / مسئول آموزش: پارسا ریاضی

1. ?

کلاس203

روز 2شنبه 20 بهمن 93 / مسئول آموزش: شایان خوش‌‌ترکیب

1. زیست‌شناسی: پرسش از درس 4 و 5 و 6 

2. ادبیات‌فاسی: نوشتن خودآزمایی درس 13

3. عربی: ----

 

*************************************************** 

 کلاس 201 

روز 1شنبه 19 بهمن 93 / مسئول آموزش: امیرحسین سروری

1. ریاضی: -----

2. شیمی: -----

3. شیمی: 1. برگه‌ی تست‌ها هفته بعد جواب داده شود.

              2. شکل و زاویه‌ی سوال‌های مشخص شده و دیگر اجزا در یک برگه و در جزوه نوشته شود.

4. ریاضی: -----


کلاس 202

روز 1شنبه 19 بهمن 93 / مسئول آموزش: پارسا ریاضی

1. تکلیف نداریم

کلاس203

روز 1شنبه 19 بهمن 93 / مسئول آموزش: شایان خوش‌‌ترکیب

1. شیمی: تحویل همه‌ی جریمه‌ها و سوالات درس3 برای شنبه به نوید کاظمی

2. زبان‌فارسی: پرسش از خودآزمایی درس16

3. فیزیک: کوییز: ممکن است سه‌شنبه امتحان گرفته شود

 

*************************************************** 


 کلاس 201 

روز شنبه 18 بهمن 93 / مسئول آموزش: امیرحسین سروری

1. تکلیف نداریم

کلاس 202

روز شنبه 18 بهمن 93 / مسئول آموزش: پارسا ریاضی

1. ؟

کلاس203

روز شنبه 18 بهمن 93 / مسئول آموزش: شایان خوش‌‌ترکیب

1. ؟

 

*************************************************** 

 کلاس 201 

روز 4شنبه 15 بهمن 93 / مسئول آموزش: امیرحسین سروری

1. آمار: صفحات 147، 154، 155، 156، 159 و 160 باصورت سوال در دفتر نوشته شوند با جواب.

          کوییز: از همه مطالب گفته شده (امتحان میان‌ترم)

2. عربی: کتاب کار و کتاب تست برای جلسه‌ی بعد آورده شود.

3. ورزش: -----

4. زبان: کوییز از مطالب ریاضی گفته شده.


کلاس 202

روز 4شنبه 15 بهمن 93 / مسئول آموزش: پارسا ریاضی

1.

کلاس203

روز 4شنبه 15 بهمن 93 / مسئول آموزش: شایان خوش‌‌ترکیب

1. مشاوره: -----

2. ریاضی: -----

3. زبان انگلیسی: کوییز: از BasicMath , Geometry و موارد تدریس شده

4. هندسه: کوییز: امتحان از قضیه دوم تشابه

 

*************************************************** 
 

کلاس 201 

روز 3شنبه 14 بهمن 93 / مسئول آموزش: امیرحسین سروری

1. کامپیوتر: -----

2. هندسه: 1. صفحه‌ی 90 تا 92 کتاب در کتاب حل شود.

               2. سوالات پلی‌کپی با صورت سوال در دفتر نوشته شود.

               3. صفحه‌ی 93 تا 102 کتاب خوانده شود. 

3. فیزیک: پلی‌کپی در خودش حل شود.

4. جواب سوالات امتحان در دفتر نوشته شود و آنها را یاد بگیریم.


کلاس 202

روز 3شنبه 14 بهمن 93 / مسئول آموزش: پارسا ریاضی

1. هندسه: نوشتن صفحه‌ی اول پلی‌کپی داده شده

               کوییز از قضیه‌ی 3

2. فیزیک: فردا پلی‌کپی داده می‌شود. پلی‌کپی برای شنبه حل شود.

3. شیمی: فرستادن تست‌های شیمی به ایمیل parsariazi@yahoo.com


کلاس203

روز 3شنبه 14 بهمن 93 / مسئول آموزش: شایان خوش‌‌ترکیب

1. ریاضی: گزینه‌ی 4 سوال 41 امتحان هندسه هفته‌ی پیش را اثبات کنید. 

2. زیست: -----

3. زیست: آیا موجوداتی هستند که گلبول‌های قرمز آنها هسته‌دار باشد؟

              کشیدن دستگاه گردش خون انسان و ماهی و دوزیست و خزنده

              امتحان از فصل 4 و 5 / پرسش از فصل 6 ( قلب و خون) 

4. فیزیک: حل تمرین فیزیک

 

*************************************************** 


کلاس203

روز شنبه 11 بهمن 93 / مسئول آموزش: شایان خوش‌‌ترکیب

1.جغرافیا: -----

2. زیست: کوییز: امتحان از درس 4 و 5 زیست (فردا)

3. ادبیات: کوییز: خواندن کلمات ستاره دار جملات شماره دار درس 14 و 15

4. شیمی: نوشتن تمرین منزل 1 و تحویل در 25 و 26 بهمن ماه


*************************************************** 


کلاس 201 

روز شنبه 11 بهمن 93 / مسئول آموزش: امیرحسین سروری

1.فیزیک: -----

2. دینی: -----

3. فیزیک: -----

مشاوره: -----


کلاس 202

 وز شنبه 11 بهمن 93 / مسئول آموزش: پارسا ریاضی

1.


کلاس203

روز شنبه 11 بهمن 93 / مسئول آموزش: شایان خوش‌‌ترکیب

1. دین و زندگی: -----

2. زبان فارسی: نوشتن خودآزمایی درس 12

3. ورزش: -----

4. شیمی: ------

 

*************************************************** 

کلاس 201 

روز 4شنبه 8 بهمن 93 / مسئول آموزش: امیرحسین سروری

1.

کلاس 202

روز 4شنبه 8 بهمن 93 / مسئول آموزش: پارسا ریاضی

1. زبان: تحقیق در مورد the , an & a

2. عربی: نوشتن کتاب کار هفته 17 و 18

 

کلاس203

روز 4شنبه 8 بهمن 93 / مسئول آموزش: شایان خوش‌‌ترکیب

1. مشاوره: -----

2. ریاضی: نوشتن صفحه ی دوم تمرین سری ششم ریاضی در دفتر / نوشتن سوالات ریاضی امتحان سمپاد در دفتی

3. زبان انگلیسی: کوییز: پرسش از مطالب تدریس شده درباره Basic Math

 

***************************************************

کلاس 201 

روز 2شنبه 6 بهمن 93 / مسئول آموزش: امیرحسین سروری

1. ادبیات: خودآزمایی درس جدید به جز سوال 4

2. زبان فارسی: کوییز از درس‌های 12 و 15

3. نگارش: -----

4.جغرافیا: ----

 

کلاس 202

روز 2شنبه 6 بهمن 93 / مسئول آموزش: پارسا ریاضی

1. ادبیات فارسی: نوشتن خودآزمایی درس 12 به جز سوال 4 و خواندن توضیحات درس 13

2. زبان فارسی: ----

3. جغرافیا: -----

4. نگارش: -----

 

کلاس203

روز 2شنبه 6 بهمن 93 / مسئول آموزش: شایان خوش‌‌ترکیب

1. جغرافیا: ----

2. زیست شناسی: سیستم دستگاه تنفسی سوسک 

                          پیدا کردن مفهوم «هارت و پورت کردن» جانوارن برای جلوگیری از شکار شدنشان

                         امتحان از فصل 5 و 4 برای هفته آینده دوشنبه

3. ادبیات: نوشتن خودآزمایی درس 12 به جز سوال4

             خواندن کلمات ستاره دار و شماره دار درس 13

4. شیمی: نوشتن سوالات تست فصل 3 شیمی نوبل

 

***************************************************

کلاس 201 

روز 1شنبه 5 بهمن 93 / مسئول آموزش: امیرحسین سروری

1. شیمی: 1. تمامی تست‌های تألیفی فصل 3 نوبل در برگه حل شوند.

                2. 5 سوال تستی فصل 3 به مشهدی ارسال شود.

2. ریاضی: 1. کلیه ی مطالب صفحه 86 تا 121 کتاب برای سه شنبه حل شوند.

              2. پلی‌کپی داده شده برای یک‌شنبه‌ی هفته‌ی آینده در دفتر حل شود.

 

کلاس 202

روز 1شنبه 5 بهمن 93 / مسئول آموزش: پارسا ریاضی

1. ریاضیی: نوشتن صفحه 86 تا 121 کتاب ریاضی و حل پلی‌کپی داده شده

2. شیمی: طرح 5 سوال و فرستادن به کاتب و زدن تمامی تست‌های فصل 3 شیمی نوبل (فقط تألیفی‌ها)

 

کلاس203

روز 1شنبه 5 بهمن 93 / مسئول آموزش: شایان خوش‌‌ترکیب

1. فیزیک: -----

2. فیزیک: -----

3. زبان فارسی و نگارش: -----

4. عربی: کوییز کلاسی: امتحان از درس هفته 15 و 13 کتاب کار

 

***************************************************

کلاس 201 

روز شنبه 4 بهمن 93 / مسئول آموزش: امیرحسین سروری

1. تکلیف نداریم

 

کلاس 202

روز شنبه 4 بهمن 93 / مسئول آموزش: پارسا ریاضی

1. تکلیف نداریم

 

کلاس203

روز شنبه 4 بهمن 93 / مسئول آموزش: شایان خوش‌‌ترکیب

1. دینی: -----

2. زبان فارسی: کوییز کلاسی: از درس 12 و 15 برای شنبه هفته آینده

3. ورزش: -----

4. شیمی: 

5. ریاضی: نوشتن صفحه اول پلی کپی ریاضی برای سه شنبه

 

***************************************************

کلاس 201 

روز چهارشنبه 1 همن 93 / مسئول آموزش: امیرحسین سروری

1. آمار: ---

2. عربی: کوییز هفته 13 و 15 کتاب کار

3. ورزش: ---
4. زبان: 1. درباره کاربرد حرف the و جاهای عدم کاربرد آن و مثال های آن به اندازه یک صفحه A4 تحقیق شود.
          2. صفحات 63 و 64 کتاب حل شود.

 

کلاس 202

روز چهارشنبه 1 بهمن 93 / مسئول آموزش: پارسا ریاضی

1. عربی: کوییز هفته 13 و 15 کتاب کار

2. هندسه: نوشتن پلی کپی داده شده

3. زبان: نوشتن خلاصه درس 5

4. برای فردا 5شنبه جهزت آزمون آمادگی که از ساعت 12:30 تا 14:45 هست مروی داشته باشیم.

 

کلاس203

روز چهارشنبه 1 بهمن 93 / مسئول آموزش: شایان خوش‌‌ترکیب

1. مشاوره: ---

2. ریاضی: نوشتن پلی‌کپی ریاضی در دفتر (برگه داده خواهد شد)

3. زبان: آماده کردن و نوشتن گرامر درس 5 زبان برای هفته آینده

           نوشتن ص 63 و 64 کتاب درسی

4. هندسه: نوشتن پلی کپی هندسه در دفتر

 

***************************************************

 

کلاس 201 

روز سه‌شنبه 30دی 93 / مسئول آموزش: امیرحسین سروری

1. کامپیوتر

2. هندسه: سوالات پلی‌کپی با صورت سوال در دفتر حل شود

               سه اثباتی که در کلاس گفته شد حل شوند و برای جلسه بعد یادبگیریم

3. فیزیک: ---

4. ریاضی: ---

کلاس 202

روز سه‌شنبه 30دی 93 / مسئول آموزش: پارسا ریاضی

1. 

کلاس203

روز سه‌شنبه 30دی 93 / مسئول آموزش: شایان خوش‌‌ترکیب

1. ریاضی: نوشتن تمرین در کلاس ص 111 و 112 و مسائل 115 در کتاب 

              نوشتن مسائل ص 117 در دفتری

              نوشتن مسائل ص 118 و 119 در دفتر برای هفته آینده

2. زیست‌شناسی: تحقیق درباره: آیا در خون نیتروژن هست؟

                                           غواص‌ها وقتی سریع از زیر آب به سطح می‌آیند چرا می‌میرند؟

                                           کیسه‌های هوادار پیشین و عقبی، کدام به نای و کدام به شش وصل است؟

***************************************************

کلاس 201 

روز دوشنبه 29دی 93 / مسئول آموزش: امیرحسین سروری

1. ادبیات: 1) شعر «هرنفس آواز عشق» حفظ شود.
              2) بیاموزییم درس جدید خوانده شود.
              3) شعر ص 92 یک‌بار خوانده شود و لغات و توضیحات آن، نوشته و حفظ شود.
              کوییز کلاسی‌: پرسش از حفظ شعر و پرسش از لغات و توضیحات شعر ص 92.

2. زبان فارسی: کوییز از دو درس آخر تدریس شده.
3. نگارش: ---
4. جغرافی: ---

 

 

کلاس 202

 

 

روز دوشنبه 29دی 93 / مسئول آموزش: مهرداد مرادی

1. آیین نگارش: ---
2. جغرافیا: ---
3. ادبیات فارسی: مطالعه بیاموزیم ص 93 و 94 و مطالعه توضیحات درس 12
4. زبان فارسی: ---

 

 

 

کلاس203

روز دوشنبه 29دی 93 / مسئول آموزش: شایان خوش‌‌ترکیب

1. جغرافیا: ---

2. زیست‌شناسی: مطالعه 45 دقیقه / امتحان از فصل 4 کتاب (گوارش) هفته بعد دوشنبه 6 - 11 -93

3. ادبیات: مطالعه متن بیاموزیم ص 93 و 94 / پرسش از شعر ص62(حفظ شعر) - خواندن کلمات ستاره دار و جملات شماره دار ص92 و پرسش کلاسی

4. شیمی: مطالعه 30 دقیقه

 

***************************************************

 

کلاس 201 

روز یک‌شنبه 28دی 93 / مسئول آموزش: امیرحسین سروری

تکلیف نداریم

 

 

کلاس 202

 

 

روز یک‌شنبه 28دی 93 / مسئول آموزش: پارسا ریاضی

1. هندسه: نوشتن صفحات 74 و 75 و 81 و 82 و 83 در کتاب درسی

2. شیمی: طرح سوالات تستی و فرستادن به ایمیل پارسا ریاضی parsariazi@yahoo.com
3. کامپیوتر: طراحی سایت
4. ادبیات: حفظ شعری که در امتحانات حفظ نکرده بودیم

 

کلاس203

روز یک‌شنبه 28دی 93 / مسئول آموزش: شایان خوش‌‌ترکیب

عربی یک متنی که در وبلاگ آقای تاجیک قرار داده می شود را ترجمه و جلسه آینده بیاورید Tajik.blogfa.com

 

 

****************************************************

 

کلاس 201 

روز شنبه 27دی 93 / مسئول آموزش: امیرحسین سروری

تکلیف نداریم
 

کلاس 202

روز شنبه 27دی 93 / مسئول آموزش: پارسا ریاضی

تکلیف؟

 

کلاس203

روز شنبه 27دی 93 / مسئول آموزش: شایان خوش‌‌ترکیب

زبان فارسی هفته آینده از دو درس آخر تدریس شده کوییز کلاسی داریم.

 

******************************************************************************

 

کلاس 201 

روز چهارشنبه 24 دی 93 / مسئول آموزش: امیرحسین سروری

1. آمار: تمارین صفحات 119 و 124 و 136 تا 140 با صورت سوال در دفتر

2. عربی: ------

3. ورزش: ------

4. زبان: خلاصه‌ی ریدینگ درس جدید نوشته شود.

 

کلاس203

روز چهارشنبه 24 دی 93 / مسئول آموزش: شایان خوش‌‌ترکیب

1. مشاوره: ------

2. ریاضی: ------

3. زبان: خواندن ریدینگ درس 3 و نوشتن خلاصه‌ی آن

4. هندسه: صفحات 74، 75، 81، 82، 83 در کتاب  و  صفحات 77 و 76 خوانده شود - تمرین زیر اثبات عکس قضیه‌ی تالس صفحه81 در دفتر

 

**************************************************************************************************************

 

روز: 2شنبه             تاریخ: 1 دی 93                 کلاس: 201

مسئول: امیرحسین سروری

ردیف

نام درس

تکالیف

کوییز یا امتحان

  ادبیات سوال‌های 1 تا 4 صفحه 86 نوشته شود.
و خودآزمایی درس  11 نوشته شود.
 
       
 

روز: 2شنبه             تاریخ: 1 دی 93                 کلاس: 202

مسئول: پارسا ریاضی

ردیف

نام درس

تکالیف

کوییز یا امتحان

  ادبیات فارسی نوشتن خودآزمایی صفحه88  
  زبان فارسی   آزمون تا در 14 به‌غیراز درس12
  هندسه نوشتن پرسش‌های چهارگزینه‌ای آخر کتاب خودآموز در یک برگه همراه با صورت و تحویل به آقای احمدی در روز امتحان  
 
 

روز: 2شنبه             تاریخ: 1 دی 93                 کلاس: 203

مسئول: شایان خوش ترکیب

 

ردیف

نام درس

تکالیف

کوییز یا امتحان

  ادبیات حفظ شعر صفحه 62 برای بعد از امتحان ترم اول
نوشتن خودآزمایی درس 9 و 10 و 11
----
  هندسه نوشتن پرسش‌های چهارگزینه‌ای صفحه 237 تا 243
(خودآموز هندسه برای امتحان ترم اول)
 
 

 

**************************************************************************************************************

 

روز: شنبه             تاریخ: 29 آذر 93                 کلاس: 201

مسئول: امیرحسین سروری

ردیف

نام درس

تکالیف

کوییز یا امتحان

  سروری سروری سروری
  سروری سروری  
 

روز: شنبه             تاریخ: 29 آذر 93                 کلاس: 202

مسئول: پارسا ریاضی

ردیف

نام درس

تکالیف

کوییز یا امتحان

  پارسا ریاضی  
  پارسا ریاضی  
 

روز: شنبه             تاریخ: 29 آذر 93                 کلاس: 203

مسئول: شایان خوش ترکیب

ردیف

نام درس

تکالیف

کوییز یا امتحان

  شایان خوش ترکیب ----
  شایان خوش ترکیب  

 

 

******************************************************************************************************

**************************************************************************************************************

 

روز: 4شنبه             تاریخ: 26 آذر 93                 کلاس: 201

مسئول: امیرحسین سروری

ردیف

نام درس

تکالیف

کوییز یا امتحان

 

سروری سروری سروری
  سروری سروری

 

 

روز: 4شنبه             تاریخ: 26 آذر 93                 کلاس: 202

مسئول: پارسا ریاضی

ردیف

نام درس

تکالیف

کوییز یا امتحان

 

فیزیک نوشتن پلی کپی 11 فیزیک  
  ادبیات فرستادن 5 سوال از فصل 2 (همراه با جواب) به ایمیل Parsariazi@yahoo.com j تا جمعه شب

 

 

روز: 4شنبه             تاریخ: 26 آذر 93                 کلاس: 203

مسئول: شایان خوش ترکیب

ردیف

نام درس

تکالیف

کوییز یا امتحان

 

زبان مطالعه ی قواعد و گرامر درس داده شده و کل مطالب کتاب برای رفع مشکل در جلسه ی آینده ----
  هندسه حل تست های ص 243 تا 237

 

 

 

******************************************************************************************************

به گفته آ.پارسا ریاضی، کلاس 202 امروز تکلیفی نداشت.

کلاس203 (آ. شایان خوش ترکیب) >> سوالهای تستی هندسه/فصل2 با صورت سوال در برگهA4 برای روز امتحان

از کلاس‌ 201 گزارشی دریافت نشد!

 

******************************************************************************************************

 

روز: 2شنبه             تاریخ: 24 آذر 93                 کلاس: 201

مسئول: امیرحسین سروری

ردیف

نام درس

تکالیف

کوییز یا امتحان

 

زبان فارسی --- هفته ی بعد امتحان املا از گروه کلمه های شماره ی 2
  ادبیات شعر صفحه ی 62 برای اولین جلسه ی بعد از امتحان ادبیات حفظ شود

 

 

روز: 2شنبه             تاریخ: 24 آذر 93                 کلاس: 202

مسئول: پارسا ریاضی

ردیف

نام درس

تکالیف

کوییز یا امتحان

 

زبان فارسی آزمون تا درس 14 - درس 12 نمی آید  

 

ادبیات فارسی

 

خواندن توضیحات صفحه 60 

 

 فیزیک

 نوشتن پلی کپی داده شده

 

 

 

روز: 1شنبه             تاریخ: 23 آذر 93                 کلاس: 203

مسئول: شایان خوش‌ترکیب

ردیف

نام درس

تکالیف

کوییز یا امتحان

 

  شایان خوش ترکیب  

 

 

 

 

******************************************************************************************************

 

 

روز: 1شنبه             تاریخ: 23آذر 93                 کلاس: 201

مسئول: امیرحسین سروری

ردیف

نام درس

تکالیف

کوییز یا امتحان

 

     
     

 

 

     
     

 

 

روز: 1شنبه             تاریخ: 23 آذر 93                 کلاس: 202

مسئول: پارسا ریاضی

ردیف

نام درس

تکالیف

کوییز یا امتحان

1

ریاضی

 

کار در کلاس پنج 

2

شیمی

 

کوییز از درس 1و2

3

فیزیک

تمرین سری 10 برای روز سه شنبه

 

4

 

 

 

 

 

روز: 1شنبه             تاریخ: 23 آذر 93                 کلاس: 203

مسئول: شایان خوش‌ترکیب

ردیف

نام درس

تکالیف

کوییز یا امتحان

1

شیمی

 

 امتحان از درس 2 فردا

2

فیزیک

 

 

3

زبان فارسی و انشا

 

 

4

عربی

 

امتحان از درس 4-1 روز چهارشنبه 

 

 

 ************************************************************************************************

 

روز: 3شنبه             تاریخ: 18 آذر 93                 کلاس: 201

مسئول: امیرحسین سروری

ردیف

نام درس

تکالیف

کوییز یا امتحان

1

کامپیوتر

یک وبسایت برای ترم 1 طراحی شود

 

2

ریاضی

 

یک شنبه کوییز از همه مطالب گفته شده

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 


روز: 2شنبه             تاریخ: 17 آذر 93                 کلاس: 201

مسئول: امیرحسین سروری

ردیف

نام درس

تکالیف

کوییز یا امتحان

1

ادبیات

1-     سوالهای 1و2و3 خودآزمایی ص26 نوشته شود.

2-     سوالهای 2و3و5 خودآزمایی ص73 نوشته شود.

 

2

هندسه

1-     سوالهای 8 تا 14 صفحات 217 و 218 کتاب خودآموز برای یادگیری در چرک نویس حل شوند.

2-     سوالهای صفحات 224 تا 226 کتاب خودآموز با صورت سوال در دفتر حل شوند.

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

روز: 2شنبه             تاریخ: 17 آذر 93                 کلاس: 202

مسئول: پارسا ریاضی

ردیف

نام درس

تکالیف

کوییز یا امتحان

1

B

ادبیات فارسی

خودآزمایی درس 1و2و3 + درس4 (سوالهای 1و2و3)
و درس 8 (سوالهای 2و3و5)

 

2

A

ریاضی

 

آزمون یکشنبه
مطالب گفته شده

3

C

زبان

مطالب گفته شده

 

4

 

 

 

 

 

روز: 2شنبه             تاریخ: 17 آذر 93                 کلاس: 203

مسئول: شایان خوش‌ترکیب

ردیف

نام درس

تکالیف

کوییز یا امتحان

1

B

ادبیات

نوشتن سوالهای 2و3و5 درس 8 (خودآزمایی)
و درس 4 (خودآزمایی)

 

2

A

زیست

 

پرسش از درس3
بافت گیاهی

3

مشاوره

 

 

4

دفاعی

 

 

  
موارد ذکر شده برای آگاهی بیشتر و برنامه ریزی بهتر می باشد و ملاک اصلی کلام معلم در کلاس درس است.
برنامه فوق به مدت 1 هفته تکالیف و پیشنهادات همان روز و فردای آن روز را یادآور می شود و از فردا برنامه
همان روزخوانی به صورت مستمر ادامه پیدا خواهد کرد.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
روز قبل:
 

روز: 1شنبه             تاریخ: 16 آذر 93                 کلاس: 201

مسئول: امیرحسین سروری

ردیف

نام درس

تکالیف

کوییز یا امتحان

1

شیمی

1- سوالهای فرد فصل 2 کتاب شیمی نوبل با راه حل و در صورت نیاز، در برگه نوشته شوند.

2- پنج سوال تستی فصل دو به همراه جواب به ایمیل محمدرضا مشهدی فرستاده شود.

هفته بعد امتحان از فصل 2

2

ریاضی ---- یک شنبه کوییز از فصل تابع

فردا

زبان فارسی

1- برای فردا املا از گروه کلمات آخرین درس داده شده

2- منابع مقاله ای که باید آخر سال تحویل داده شود، نوشته و آورده شود.

 
فردا ادبیات خودآزمایی درسهای 1و2و3 در کتاب نوشته و روخوانی درس 4 تمرین شود.  
 

روز: 1شنبه             تاریخ: 16 آذر 93                 کلاس: 202

مسئول: پارسا ریاضی

ردیف

نام درس

پیشنهاد

کوییز یا امتحان

شیمی  

کوییز شیمی درسهای1و2

(هفته بعد)  

 

 

ادبیات روخوانی درس 4 ادبیات فارسی  
 

روز: 1شنبه             تاریخ: 16 آذر 93                 کلاس: 203

مسئول: شایان خوش ترکیب

ردیف

نام درس

پیشنهاد

کوییز یا امتحان

1

فیزیک مطالعه ی آزاد 45 دقیقه  

2

 

فیزیک  

 

 3

انشا و نگارش    

 4

عربی 

 

هفته بعد

امتحان از درس5-1

 
 

**********************************************************************************


***********************************************************************************
 
 

روز: شنبه             تاریخ: 15 آذر 93                 کلاس: 201

مسئول: امیرحسین سروری

ردیف

نام درس

تکالیف

کوییز یا امتحان

1

فیزیک ----- -----

2

دینی ----- -----

3

برای فردا ریاضی از صفحه ی 24 تا 86 کتاب درسی نوشته شود.  
4 برای فردا شیمی تست های زوج فصل دوم با راه حل و در صورت نیاز، در برگه نوشته شوند.  
 

روز: شنبه             تاریخ: 15 آذر 93                 کلاس: 202

مسئول: پارسا ریاضی

ردیف

نام درس

پیشنهاد

کوییز یا امتحان

 

  پارسا ریاضی پارسا ریاضی

 

 

  پارسا ریاضی

پارسا ریاضی

 

 

   پارسا ریاضی پارسا ریاضی

 

 

  پارسا ریاضی پارسا ریاضی

 

 

  پارسا ریاضی پارسا ریاضی 
 

روز: شنبه             تاریخ: 15 آذر 93                 کلاس: 203

مسئول: شایان خوش ترکیب

ردیف

نام درس

پیشنهاد

کوییز یا امتحان

1

دین و زندگی

----- -----

2

 

زبان فارسی

مطالعه آزاد: 30 دقیقه

( دوره ی درس 8 زبان فارسی)

----- 

 3

مشاوره

 ----- -----

 4

شیمی

مطالعه درس داده شده (یک ساعت) امتحان از درس2 دوشنبه این هفته

 

     
 
 

---------------------------------------------------------------------------

 
 

روز: 4شنبه             تاریخ: 12 آذر 93                 کلاس: 201

مسئول: امیرحسین سروری

ردیف

نام درس

تکالیف

کوییز یا امتحان

1

ورزش ----- -----

2

عربی ----- -----

3

آمار ----- -----
4 زبان انگلیسی تحقیق درباره ی چارکزدیکنز یا اولورتویست یا یکی از آثار چارلزدیکنز  
 

روز: 4شنبه             تاریخ: 12 آذر 93                 کلاس: 202

مسئول: پارسا ریاضی

ردیف

نام درس

پیشنهاد

کوییز یا امتحان

1

b

عربی

----- پرسش درس5

2

c

زبان انگلیسی نوشتن یکی از این موارد:
1- oliver twist
2- معرفی چارلزدیکنز
3- معرفی یکی دیگر از کتاب ها

 

 

 

شیمی

  کوییز

 

 

ریاضی

حل کتاب ریاضی (آموزش و پرورش) از صفحه 26 تا 84 + حل پلی کپی کارد در کلاس(3)  
  هندسه
224 و 225 و 226 >>>> خودآموز
و از کتاب درسی:
63 و 64 و 65 >>>> برای شنبه
(66و67)>>دوهفته بعد
 
 

 

روز: 4شنبه             تاریخ: 12 آذر 93                 کلاس: 203

مسئول: شایان خوش ترکیب

ردیف

نام درس

پیشنهاد

کوییز یا امتحان

1

C

زبان

نوشتن خلاصه ریدینگ درس4
نوشتن انشا درباره ی یکی از موارد:
الیورتویست
زندگی چارلز دیکنز
یکی از آثار چارلز دیکنز

 

2

A

ریاضی

نوشتن صفحه ی اول پلی کپی ریاضی سری5
نوشتن سوال 10-6 کتاب محافل ریاضی صفحات 143 و 144
 

3

ورزش

-----

 

B

هندس نوشتن صفحات 224 و 225 و 226 خودآموز هندسه در دفتر  

 

 


------------------------------------------------------------------------------------

 


 

روز: 3شنبه             تاریخ: 11 آذر 93                 کلاس: 201

مسئول: امیرحسین سروری

ردیف

نام درس

تکالیف

کوییز یا امتحان

1

هندسه

سوالات 9 تا 14 صفحات 217 و 218 در چرک نویس و سوالات صفحات 224 تا 226 کتاب خودآموز با صورت سوال در دفتر نوشته شوند.  

2

ریاضی

تمارین صفحه 24 تا 86 کتاب درسی در کتاب به همراه پلی کپی در دفتر حل شوند.  

3

فیزیک

سوالات داده شده در دفتر در یک برگه A5 برای شنبه حل شوند.  
4   فردا زبان انگلیسی، خلاصه فیلم دیده شده در کلاس
نوشته شود.
فردا امتحان آمار از فصل آخر
تا جایی که درس داده شده.
 

روز: 3شنبه             تاریخ: 11 آذر 93                 کلاس: 202

مسئول: پارسا ریاضی

ردیف

نام درس

پیشنهاد

کوییز یا امتحان

1

C

ریاضی

حل کتاب ریاضی (آموزش و پرورش) از صفحه 26 تا 84 + حل پلی کپی کارد در کلاس(3)  

2

A

آمار و مدلسازی

(فردا)

کامل کردن تمارین در دفتر

 

3

B

زبان

(فردا)

نوشتن خلاصه فیلم

 

4

D

هندسه

224 و 225 و 226 >>>> خودآموز
و از کتاب درسی:
63 و 64 و 65 >>>> برای شنبه
(66و67)>>دوهفته بعد
 
   

 
 

 

روز: 3شنبه             تاریخ: 11 آذر 93                 کلاس: 203

مسئول: شایان خوش ترکیب

ردیف

نام درس

پیشنهاد

کوییز یا امتحان

1

C

ریاضی

مطالعه صفحات 141 و 142 و 143 کتاب محافل ریاضی (زمان پیشنهادی: 30 دقیقه)

 

2

فیزیک

نوشتن سه مسئله ی داده شده در برگه A5 (زمان پیشنهادی: 1:30)  

3

زیست

جبران

 

A

 , 

B

زبان

و

 هندسه

نوشتن خلاصه فیلم گذاشته شده در جلسه پیش (زمان پیشنهادی: 45 دقیقه)

 

نوشتن صفحات 63 تا 67 کتاب هندسه در دفتر

 

 
-----------------------------------------------------------------------
 
 

روز: 2شنبه             تاریخ: 10 آذر 93                 کلاس: 201

مسئول: امیرحسین سروری

ردیف

نام درس

تکالیف

کوییز یا امتحان

1

سروری

سروری

سروری

2

سروری

سروری

سروری

3

سروری

سروری

سروری
4 سروری سروری سروری
 

روز: 2شنبه             تاریخ: 10 آذر 93                 کلاس: 202

مسئول: پارسا ریاضی

ردیف

نام درس

پیشنهاد

کوییز یا امتحان

1

کامپیوتر

2 ساعت مطالعه (هرچه بیش تر بهتر)

آزمون

2

فیزیک

مطالعه آزاد: 45 دقیقه تا 1 ساعت

 

3

ریاضی

مطالعه آزاد: 1/5 ساعت

 

4

شیمی

مطالعه آزاد: 1 ساعت

کوییز هفته بعد

    با توجه به این که امروز تکلیف نداشتیم، به صورت مطالعه آزاد پیشنهادهایی ارائه شد...  

 

روز: 2شنبه             تاریخ: 10 آذر 93                 کلاس: 203

مسئول: شایان خوش ترکیب

ردیف

نام درس

پیشنهاد

کوییز یا امتحان

1

جغرافیا

B

جبران: ریاضی صفحات 63-70-71-72

در کتاب اگر جا نشد در دفتر

 

2

زیست

A

انجام تحقیق (عدسک چیست؟)

زمان پیشنهادی: 30 دقیقه

پرسش کلاسی از درس3 برای فردا 

45 دقیقه

3

ادبیات

D

خودآزمایی درس 3 

15 دقیقه

 

4

شیمی

C

مطالعه آزاد 30 دقیقه

کوییز هفته آینده از مطالب گفته شده